10.25.16 Warwick vs. Elizabethtown Girls Soccer Ephrata - Kirk Neidermyer Photgraphy