09.06.18 Garden Spot vs. Cocalico Field Hockey - Kirk Neidermyer Photgraphy