09.04.18 Garden Spot vs. Ephrata Volleyball (JV) - Kirk Neidermyer Photgraphy