05.04.16 Ephrata vs. Garden Spot (Senior Night) - Kirk Neidermyer Photgraphy