04.10.17 Solanco vs. Ephrata Baseball - Kirk Neidermyer Photgraphy