04.01.17 JV Ephrata vs. Cumberland Valley Baseball - Kirk Neidermyer Photgraphy